2013 Wykonanie elementów małej architektury w Kłoczewie