Realizacje firmy DROG-ZNAK

 

CELEM OBEJRZENIA GALERII PROSZĘ KLIKNĄĆ W MINIATURKĘ ZDJĘCIA

 

 2014 – Udział w realizacji Rewitalizacji Centrum Miasta Dęblin
R30  2014 – Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego na MOP przy drodze S-17
 2013 – Wykonanie i montaż elementów małej architektury w Kłoczewie
 2013 – Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kazimierzu Dolnym
 2013 – Wykonanie i montaż elementów małej architektury w Nowodworze
 2013 – Wykonanie i montaż tablic informacji turystycznej dla Gminy Puławy
 2013 – Wykonanie i montaż elementów małej architektury w Warce
 2012 – Remont zniszczonych barier energochłonnych
 2011-2015 – Utrzymanie oznakowania dla ZDM Puławy
 2011-2012 – Utrzymanie oznakowania tymczasowego w m. Sielce
 2011 – Montaż barier energochłonnych na mostku ZA Puławy
 2011 – Oznakowanie ul. Sosnowej Puławy
 2011 – Oznakowanie robót prowadzonych przy taśmociągach kopalni Bogdanka
 2011 – Oznakowanie DW nr 801 oraz parkingu Leroy Merlin

 2011 – Oznakowanie DK nr 17 w m. Dąbia

 2011 – Wykonanie i montaż ogrodzeń U-12a w m. Moszczanka
 2010 – Oznakowanie Parkingi PSM Puławy
 2010 – Oznakowanie aktywne ronda ul. Lubelska Puławy
 2010 – Wykonanie i montaż ogrodzeń U-12a w m. Stara Wieś
 2009 – Tabliczki z nazwami ulic Dęblin
 2009 – Oznakowanie skrzyżowania DK nr 12 z DW nr 824
 2009 – Oznakowanie oraz ogrodzenia U-12 DW nr 48 Dęblin
 2009 – Wykonanie oznakowania, ogrodzeń U-12a oraz PEO na zadaniu Miasteczko Holenderskie w Puławach
 2009 – Oznakowanie skrzyżowania ulic Głębokiej i Zielonej w Puławach
 2009 – Oznakowanie DK nr 48 w m. Dęblin
 2009 – Montaż barier energochłonnych na DW nr 823
 2008 – Montaż tablic informacyjnych na obwodnicy Puław
 2008 – Oznakowanie DW nr 824 Puławy-Żyrzyn

 

 2007 – Oznakowanie skrzyżowania DK nr 17 i DW nr 824

 2007 – Oznakowanie tymczasowe włączenia obwodnicy Puław do DK nr 12

 2007 – Oznakowanie parkingu PARK&RIDE ul.Połczyńska, Warszawa

 2007 – Oznakowanie DK nr 17 w m.Moszczanka

 2006 – Oznakowanie robót prowadzonych na wiadukcie kolejowym